Badania prenatalne

Badania wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie ultrasonograficznym. Dzięki doskonałej jakości obrazów generowanych przez USG lekarz może trafnie postawić diagnozę. Aparat umożliwia diagnozowanie płodu 2D, 3D, 4D, dzięki czemu lekarz jest w stanie dokładnie zobaczyć każdy organ Państwa dziecka, ocenić jego rozwój i w odpowiedniej chwili właściwie zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości. Ponadto doskonały obraz ukazujący się na monitorze USG podczas badania daje również Państwu możliwość zobaczenia swojego dziecka. Badania wykonywane są w różnych okresach ciąży (ok. 12, 20 i 30 tygodnia). Podczas badania wykonywane jest badanie ultrasonograficzne, a w przypadku badania w I trymestrze, dodatkowo pobierana jest krew do badań biochemicznych. W razie podejrzenia wady rozwojowej lekarz może wydać zalecenie wykonania biopsji kosmówki lub amniopunkcji. Są to badania inwazyjne, które jednak w jeszcze dokładniejszy sposób pozwolą na zdiagnozowanie rozwoju Państwa dziecka. Wszystkie te badania możecie Państwo wykonać w naszym Centrum. Badanie I i II trymestru wykonywane są w ramach umowy z NFZ i są bezpłatne. Niezbędne jest dostarczenie skierowania od lekarza prowadzącego ciążę.  Badanie III trymestru jest badaniem odpłatnym.

I badanie prenatalne – wykonywane jest ok. 12 tygodnia ciąży (12+2 dni do 13+6 dni). Badanie polega na ocenie markerów wad genetycznych takich jak zespół Downa, Edwardsa i Patau oraz wczesnej ocena anatomii dziecka, jego budowy i funkcji serca. Dzięki połączeniu badania USG z badaniami biochemicznymi jesteśmy w stanie z prawdopodobieństwem do 94% wykryć u dziecka zespół Downa. W razie wykrycia wad strukturalnych u dziecka odpowiednio wcześnie można podjąć terapię płodu, właściwie monitorować ciążę, ustalić optymalny czas porodu.

II badanie prenatalne – wykonywane jest ok. 20 tygodnia ciąży (18+4 dni do 23 tygodni). Polega na ocenie każdej części ciała dziecka, określeniu położenia łożyska, ocenie ilości wód płodowych i pomiarze wielkości dziecka. Podczas tego badania lekarz ocenia również dziecko pod kątem wykluczenia lub rozpoznawania defektów budowy ciała (rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady serca, wady ośrodkowego układu nerwowego).

III badanie prenatalne – wykonywane jest ok. 30 tygodnia ciąży (28 – 32 tygodni). Polega na ocenie rozwoju dziecka, krążenia obwodowego, dojrzałości łożyska, ilości płynu owodniowego. Podczas badania lekarz ocenia budowę narządów dziecka. Należy pamiętać, że niektóre wady takie jak np. niedorozwój móżdżku, niektóre wady układu moczowego, niektóre wady kończyn, ujawniają się późno w trakcie życia płodowego a ich wykluczenie jest możliwe dopiero w III trymestrze, dlatego wykonanie III badania jest równie ważne jak wykonanie dwóch poprzednich.